Adresas: 
Gėlių g. 2, Kretingalės mstl., Klaipėdos r. sav.
Tel.: 46-446439
Fax.: 46-446439

El. paštas: 
kretingale@balticum-tv.lt
Internetinė svetainė: 
http://www.kretingalesdarzelis.lt/

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos r. sav.
Ugdymo programos

Ikimokyklinis ugdymas

Ugdymas organizuojamas pagal individualią Lopšelio-darželio 2007–2008 – 2008–2009 m.m. ikimokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lopšelio-darželio direktoriaus 2007-07-25 įsakymu Nr. PV1-26.

Integruojama:

1. Adaškevičienė A. ,,Aukime sveiki ir stiprūs“.

2. Bakūnaitė J. Humanistinio vaikų ugdymo programa ,,Auginu gyvybės medį” Vilnius,1998.

3. Monkevičienė O Vėrinėlis. Knyga auklėtojai. II dalis. Vilnius,1995.

4. Monkevičienė O ,,Ankstyvojo ugdymo vadovas“. Vilnius, 2001.

5. Vaikų darželio programa ,,Vėrinėlis“ 1993.

6. Po tėviškės dangum. Etninio ugdymo gairės Vilnius: ŠMM, 1995.

7. Ikimokyklinio ugdymo gairės. Programa pedagogams ir tėvams, 1993.

8. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. Vilnius: ŠMM, 2004.

9. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. Vilnius: ŠMM, 2006.

10. Vaiko muzikinės kultūros ugdymas darželyje. Vilnius, 1998.

 

Priešmokyklinis ugdymas

1. Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d.

2. Priešmokyklinio ugdymo programa ir išsilavinimo standartai. Švietimo aprūpinimo centras,.2003.

3. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. Vilnius, 2004

4. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. Vilnius, ŠMM, 2006.

5. Vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa ,,Zipio draugai”

 

Logopedinė pagalba

1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymas. Ivoškuvienė R, 1997.

2. Sutrikusios raidos vaikų ikimokyklinio ugdymo gairės Ivoškuvienė R., Kafemanienė I., 2003

 

 

Taikome V. Sherborne vystymo judesiu metodą priešmokyklinio ugdymo grupėje. Siekiant ugdymo kokybės bei tenkinantugdytinių poreikius ikimokyklinio ugdymo panaudojome Regbio Emilia metodą.